Nama Anak Laki-laki dengan Huruf Depan “M”

Memberi nama anak dengan nama dan arti terbaik sudah menjadi kewajiban setiap orang tua. Tentunya ada doa dan harap yang disampaikan dalam sebuah nama. Disinilah arti pentingnya memberi nama terbaik untuk anak. Kali ini akan disampaikan ide nama anak laki-laki dengan huruf depan “M”.

nama-anak-laki-laki-dengan-huruf-depan-m
Ilustrasi (Gambar: pluspng.com)

Saat ini dengan berbagai kemudahan untuk mendapatkan informasi, tentu saja mencari nama sudah sangat mudah, tidak perlu lagi mencari nama di kumpulan buku, atau meminta orang pintar untuk mendapatkannya. Cukup dengan berbekal kuota internet, Anda sudah bisa mendapatkan pilihan nama dengan browsing melalui internet.

Inspirasi Nama Anak Laki-laki Islam dengan Huruf Depan “M”

Begitu banyak pilihan nama dan arti terbaik yang bisa diberikan pada anak. Selain doa dan harapan, dengan memberinya nama terbaik, tentu ada kebanggaan pada diri anak dengan nama yang disandangnya.

Baca juga: Nama Anak Laki-laki dengan Huruf Depan “K”.

Terdapat beberapa pilihan nama terbaik untuk anak laki-laki dengan huruf depan “M”, antara lain:

 • Ma’al: tempat kembali.
 • Ma’ali: kemuliaan.
 • Mabruk: yang diberkahi.
 • Maddah: yang senang memuji.
 • Mahasin: kebaikan-kebaikan.
 • Mahbub: yang dicintai.
 • Mahdi: yang memperoleh petunjuk, yang ditunggu.
 • Mahfudzh: yang terpelihara (dari berbuat keburukan).
 • Mahir: pandai, pintar.
 • Mahrus: yang terjaga.
 • Maimun: yang beruntung, yang berbahagia.
 • Maisun: yang lemah lembut.
 • Majid: mulia, berbudi luhur.
 • Makarim: kemuliaan-kemuliaan.
 • Makhzum: pengatur, salah satu kakek Rasulullah SAW.
 • Maladz: perlindungan.
 • Malak: malaikat.
 • Malhuf: yang diganti.
 • Malih: elok, bagus, indah.
 • Ma’lum: diketahui, dikenal.
 • Mamduh: yang dipuji.
 • Ma’mun: yang dipercaya.
 • Ma’mur: yang makmur, yang tenteram.
 • Manaf: tinggi.
 • Manahil: mata air, tempat minum, yang menyejukkan.
 • Manal: memperoleh.
 • Mani’: yang melarang.
 • Mannan: yang suka memberi.
 • Manshur: yang ditolong.
 • Maqbul: diterima, terkabul.
 • Maqsud: tujuan, maksud.
 • Maram: tujuan, maksud.
 • Mar’i: yang terpelihara dari kejelekan.
 • Marjan: mutiara.
 • Marwan: sesuatu yang lurus.
 • Ma’shum: yang terpelihara dari dosa.
 • Mas’ud: yang gembira
 • Masya’il: lentera-lentera.
 • Masyhur: terkenal.
 • Mi’ad: janji.
 • Miftah: kunci.
 • Miqdad: pemberantasan kejahatan.
 • Mishbah: lampu, penerang.
 • Misbahuddin: penerang agama.
 • Misk: minyak wangi.
 • Mitsal: contoh, umpama.
 • Mu’adz: yang terjaga, nama sahabat Nabi.
 • Muayyad: penguat.
 • Mubarok: yang penuh berkah.
 • Mubasysyir: pembawa kabar gembira.
 • Mubtagha: yang dituju atau dimaksud.
 • Mudrik: berakal, memahami.
 • Mufadhdhal: amat mulia.
 • Mufid: yang berguna.
 • Muflih: yang beruntung, yang menang.
 • Mufrih: yang menggembirakan.
 • Mughits: pembela.
 • Muhadzdzab: yang bagus perangainya.
 • Muhajir: yang hijrah/pindah.
 • Muhammad: yang terpuji.
 • Muhana: diperoleh dengan mudah.
 • Mukhlish: yang ikhlas.
 • Muhsin: yang berbuat baik.
 • Muhtaram: yang dihormati.
 • Muhyi: yang menghidupkan.
 • Muhyiddin: yang menghidupkan agama.
 • Mu’in: pemberi nikmat.
 • Mujahid: pejuang.
 • Mujanib: pendamping, pembimbing.
 • Mukarram: yang dimuliakan.
 • Mukhbit: yang patuh, taat.
 • Mukhtar: pilihan, yang terpilih.
 • Mu’min: yang beriman.
 • Mumtahin: yang menguji.
 • Mumtaz: istimewa, yang unggul.
 • Munadhil: yang membela.
 • Munadi: yang berseru, yang berdoa/memanggil.
 • Munawwir: yang menyinari.
 • Munazhzham: teratur, disiplin.
 • Mundzir: pemberi peringatan.
 • Munif: tinggi martabatnya.
 • Munir: bersinar:
 • Mun’is: halus, ramah.
 • Munjid: penolong, pembantu.
 • Muntaha: akhir, penghabisan.
 • Muntashir: yang menang, yang berjaya.
 • Muqsith: yang berbuat adil, lurus.
 • Muradi: tujuanku.
 • Muran: lemah lembut.
 • Murfid: penolong.
 • Mursyid: pembimbing.
 • Murtadha: yang memperoleh ridha Allah.
 • Murtaja: yang diharapkan.
 • Mus’ad: yang dibahagiakan.
 • Mushaddaq: yang dibenarkan, dapat dipercaya.
 • Mushlih: yang memperbaiki.
 • Musliman: orang Islam.
 • Muslimin: orang-orang Islam.
 • Mustaghfir: yang memohon ampun.
 • Mustahiq: yang berhak, yang berhak menerima zakat.
 • Musztajab: terkabul (doa).
 • Mustaqim: yang lurus.
 • Musthafa: pilihan, yang terpilih.
 • Musyaffa’: yang memperoleh pertolongan.
 • Musryrif: pengawas.
 • Muthahhar: yang disucikan.
 • Mutamahhil: yang berhati-hati.
 • Mu’tashim: yang memelihara diridari keburukan.
 • Mutawakkil: yang mewakilkan.
 • Mutawalli: yang melaksanakan perintah.
 • Muthi’: yang taat, tunduk.
 • Muyassar: yang mendapatkan kemudahan.
 • Muyassir: yang memudahkan.
 • Muzakki: yang mebersihkan diri, yang berzakat.
 • Muzhaffir: yang berhasil, yang memperoleh kemenangan.

Contoh Kombinasi Nama

 1. Manarul Hidayat: menara/mercusuar petunjuk.
 2. 2. Manshur Mubarok: yang ditolong lagi diberkahi.
 3. Marami Nailur Ridho: tujuanku mmperoleh keridhoan.
 4. Mar’i Muhammad: yang terjaga dari keburukan lagi terpuji.
 5. Masya’il Hidayat: lentera-lentera petunjuk.
 6. Miftahur Rahman: kunci (surga) Allah yang Maha Penyayang.
 7. Mugits Muzhaffar: pembela yang berhasil/memproleh kejayaan.
 8. Muhammad ‘Ishomuddin: Muhammad (yang terpuji) penjaga agaama.
 9. Muhammad Maimun Wahid: Muhammad (yang terpuji) yang beruntung anak pertama.
 10. Muhammad Majid Manawwar: Muhammad (yang terpuji) mulia dan tersinari.
 11. Muhammad Mumtaz: Muhammad (yang terpuji) unggul/istimewa.
 12. Muhsin Murtadha: yang berbuat baik serta mendapat ridho.
 13. Mujahid Mukhtar: pejuang pilihan.
 14. Mu’min Abdur Rahim: orang yang beriman hamba Allah yang Maha Penyayang.
 15. Munawwir Muntashir: yang menyinari dan berjaya.
 16. Muradi Nailar Ridho: tujuanku mmperoleh keridhoan.
 17. Mursyid Abdul Ghafar: pembimbing, hamba Allah yang Maha Pengampun.
 18. Musthafa Kamaluddin: yang terpilih, kesempuranaan agama.
 19. Muzhaffir Nailur Raja’: yang berhasil mendapatkan asa/keinginan.
 20. Mu’tashim Abdus Salam: yang menjaga diri dari keburukan, hamba Allah yang Maha Selamat.

Itu dia sedikit informasi tentang ide nama anak laki-laki dengan huruf depan “M”. Semoga informasi ini bermanfaat.

Belum ada Komentar untuk "Nama Anak Laki-laki dengan Huruf Depan “M”"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel